Jimmewar Nepali

यो जोखिमपूर्ण घडीमा राष्ट्रलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले होण्डा नेपालद्वारा सुरुवात गरिएको यस अभियानमा हस्ताक्षर गरि जिम्मेवार नागरिकको भुमिका निर्वाह गर्नुहोस् ।
तपाईंको हरेक हस्ताक्षरमा होण्डा नेपालले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालमा सहयोग स्वरुप रु.१०० प्रदान गर्ने छ र सो जम्मा गरेर कुल रकम रू १० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।
कोरोना भाइरस विरुद्ध एकजुट भई लड्नका निमित्त निम्न उल्लेखित वचनहरुको पालना गर्ने प्रण लिनुहोस् :

आफ्नो भन्दा अरुको जीवनलाई प्राथमिकता दिएर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने ति सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई म सम्मान गर्छु ।

स्थानीय निकाय तथा नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आदेशहरुलाई म नियमपूर्वक पालना गर्छु ।

कुनै पनि सूचना तथा समाचारहरु पहिले आफूले प्रमाणीकरण गरेर मात्र म अरुलाई भन्छु ।

Live update:

Pledge takers: 0

Donation amount(Rs.): 0

An initiative of