Ekrupaiya Downpayment Details

डाउनपेमेन्ट

रु १

लोन अबधि

बढिमा ३ बर्ष सम्म

ब्याजदर

१४.५* प्रतिशतरु १ डाउन पेमेन्टका लागी

ऋणी

  • नागरीकताको फोटोकपी–१प्रति
  • पासपोर्ट साईज फोटो – २प्रति
  • सवारी लाईसेन्स
  • बिजुली अथवा पानीको बिल(चालु महिनाको एकल घर परिवार भित्र हुनु पर्ने )
  • आयश्रोत खुल्ने कागजपत्र (बैक स्टेटमेन्टमा १२ महिना देखिनु पर्ने)
  • EMI को ३ गुना बढी आयश्रोतहुनुपर्नेछ
  • ऋणीको नाममा रहेको फुल लोन रकम बाराबरको PDC चेक १ थान
ब्यतिगत जमानी

  • नागरीकताको फोटोकपी–१प्रति
  • पासपोर्ट साईज फोटो – २प्रति
  • बिजुली अथवा पानीको बिल

यस योजनाप्रति रुचि देखाउनु भएकोमा धन्यवाद ।

हामी यहाँलाई २४ घण्टा भित्र सम्पर्क गर्नेछौँ ।

यदि यहाँलाई तत्काल सहयोग आवश्यक परेमा निम्न उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ ।

सुसान दर्लामी मगर

फाइनान्स अफिसर

९८०११०२२४१